Opłaty

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania comiesięcznej opłaty za odbiór i wywóz odpadów,  do 14 dnia każdego miesiąca.

Na podstawie Uchwały nr XLVII/843/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.