Opłaty

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania comiesięcznej opłaty za odbiór i wywóz odpadów,  do 14 dnia każdego miesiąca.

Na podstawie Uchwały nr LXIII/919/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.