Stawki

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi comiesięcznie, w terminie do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Stawkę i sposób wyliczania opłaty określa rada gminy w drodze uchwały. Opłata za odpady selektywnie zebrane będzie niższa.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala sposoby naliczania opłat według:

1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości,

3. powierzchni lokalu mieszkalnego,

4. jednej ustalonej stawki od gospodarstwa domowego.

W przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczona od gospodarstwa domowego.

W przypadku nieruchomości, w których nie zamieszkują lokatorzy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana od ilości pojemników na odpady.

W przypadku nieruchomości, w której w części zamieszkują mieszkańcy, a części stanowi nieruchomość niezamieszkałą, a powstają na niej odpady komunalne, opłata może być naliczana w zależności od ilości pojemników na odpady.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na właściwy rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kraków lub w kasach Urzędu Miasta Krakowa.

Nowe stawki, obowiązujące od 1.01.2014

Dla zabudowy jednorodzinnej za odpady zbierane selektywnie:
a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 26,00 złotych,
b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 36,00 złotych,
c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 46,00 złotych,
d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 56,00 złotych,
e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 63,00 złotych,
f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 66,00 złotych,
g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 69 złotych.

Dla zabudowy jednorodzinnej za odpady zbierane nieselektywnie: 
a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 39,00 złotych,
b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 54,00 złotych,
c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 69,00 złotych,
d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 84,00 złotych,
e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 94,00 złotych,
f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 99,00 złotych,
g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 103 złotych.

Dla zabudowy wielorodzinnej za odpady zbierane selektywnie:
a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 15,00 złotych,
b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 29.00 złotych,
c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 41,00 złotych,
d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 50,00 złotych,
e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 56,00 złotych,
f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 59,00 złotych,
g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 62,00 złotych.

Dla zabudowy wielorodzinnej za odpady zbierane nieselektywnie:
a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 22,00 złotych,
b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 41,00 złotych,
c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 60,00 złotych,
d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 73,00 złotych,
e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 82,00 złotych,
f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 86,00 złotych,
g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 89,00 złotych.

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz nieruchomości w części zamieszkanych lub nie, a na których wytwarzane są odpady, za odbiór odpadów selektywnie zebranych:
1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 14,00 zł;
2) za pojemnik o pojemności 0,18 m3 – 21,00 zł;
3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 27,00 zł;
4) za pojemnik o pojemności 0,66 m3 – 39,00 zł;
5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3 – 45,00 zł;
6) za pojemnik o pojemności 0,8 m3 – 47,00 zł;
7) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 65,00 zł;
8) za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – 164,00 zł;
9) za pojemnik o pojemności 5 m3 – 328,00 zł;
10) za pojemnik o pojemności 7 m3 – 460,00 zł;
11) za pojemnik o pojemności 10 m3 – 656,00 zł;
12) za pojemnik o pojemności 12 m3 – 787,00 zł;
13) za pojemnik o pojemności 15 m3 – 984,00 zł;
14) za pojemnik o pojemności 16 m3 – 1 050,00 zł;
15) za pojemnik o pojemności 18 m3 – 1 181,00 zł;
16) za pojemnik o pojemności 20 m3 – 1 312,00 zł;
17) za pojemnik o pojemności 30 m3 – 1 968,00 zł;
18) za pojemnik o pojemności 38 m3 – 2 493,00 zł;
19) za pojemnik o pojemności 40 m3 – 2 624,00 zł;
20) z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1 m3 – 349,00 zł,
21) z prasokontenera (odpady sprasowane z targowisk – kod 200302) za 1 m3 – 122,00 zł,
22) za pojemnik na szkło za 1 m3 – 58,00 zł.

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz nieruchomości w części zamieszkanych lub nie, a na których wytwarzane są odpady, za odbiór odpadów nieselektywnie zebranych:
1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 21,00 zł;
2) za pojemnik o pojemności 0,18 m3 – 31,00 zł;
3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 41,00 zł;
4) za pojemnik o pojemności 0,66 m3 – 58,00 zł;
5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3 – 68,00 zł;
6) za pojemnik o pojemności 0,8 m3 – 71,00 zł;
7) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 97,00 zł;
8) za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – 246,00 zł;
9) za pojemnik o pojemności 5 m3 – 492,00 zł;
10) za pojemnik o pojemności 7 m3 – 689,00 zł;
11) za pojemnik o pojemności 10 m3 – 984,00 zł;
12) za pojemnik o pojemności 12 m3 – 1181,00 zł;
13) za pojemnik o pojemności 15 m3 – 1476,00 zł;
14) za pojemnik o pojemności 16 m3 – 1575,00 zł;
15) za pojemnik o pojemności 18 m3 – 1772,00 zł;
16) za pojemnik o pojemności 20 m3 – 1968,00 zł;
17) za pojemnik o pojemności 30 m3 – 2952,00 zł;
18) za pojemnik o pojemności 38 m3 – 3740,00 zł;
19) za pojemnik o pojemności 40 m3 – 3936,00 zł;
20) z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1 m3 – 524,00 zł,
21) z prasokontenera (odpady sprasowane z targowisk – kod 200302) za 1 m3 – 183,00 zł,
22) za pojemnik na szkło za 1 m3 – 86,00 zł.

Stawki obowiązujące do 31.12.2013

W dniu 13.03.2013 Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami:

Dla zabudowy jednorodzinnej za odbiór odpadów selektywnie zebranych:

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego                                             32,50 złotych,

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego                                               44,50 złotych,

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego                                                54,50 złotych,

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego                                           62,50 złotych,

e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego                                            69,50 złotych,

f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego                                           76,50 złotych,

g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego                 80,50 złotych.

Dla zabudowy jednorodzinnej za odbiór odpadów nieselektywnie zebranych:

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego                                               48,50 złotych,

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego                                                 65,00 złotych,

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego                                                  80,50 złotych,

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego                                             92,50 złotych,

e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego                                             103,50 złotych,

f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego                                            113,00 złotych,

g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego                  119,00 złotych.

Dla zabudowy wielorodzinnej za odbiór odpadów selektywnie zebranych:

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego                                              19,50 złotych,

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego                                                 37,00 złotych,

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego                                                  53,50 złotych,

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego                                             64,50 złotych,

e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego                                              72,50 złotych,

f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego                                             76,50 złotych,

g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego                   78,50 złotych.

Dla zabudowy wielorodzinnej za odbiór odpadów nieselektywnie zebranych:

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego                                               29,00 złotych,

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego                                                  55,00 złotych,

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego                                                   80,00 złotych,

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego                                              96,00 złotych,

e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego                                              108,00 złotych,

f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego                                             113,00 złotych,

g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego                  116,50 złotych.

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz nieruchomości w części zamieszkanych lub nie, a na których wytwarzane są odpady, za odbiór odpadów selektywnie zebranych:

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m                                                                      16,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 0,18 m                                                                      24,00 zł,

3) za pojemnik o pojemności 0,24 m                                                                      31,50 zł,

4) za pojemnik o pojemności 0,66 m                                                                      45,39 zł,

5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3                                                                       52,96 zł,

6) za pojemnik o pojemności 0,8 m3                                                                          55,02 zł,

7) za pojemnik o pojemności 1,1 m3                                                                           75,65 zł,

8) za pojemnik o pojemności 2,5 m3                                                                           192,94 zł,

9) za pojemnik o pojemności 5 m3                                                                               385,88 zł,

10) za pojemnik o pojemności 7 m                                                                           540,23 zł,

11) za pojemnik o pojemności 10 m3                                                                          771,75 zł,

12) za pojemnik o pojemności 12 m3                                                                         926,10 zł,

13) za pojemnik o pojemności 15 m3                                                                         1 157,63 zł,

14) za pojemnik o pojemności 16 m                                                                        1 234,80 zł,

15) za pojemnik o pojemności 18 m3                                                                         1 389,15 zł,

16) za pojemnik o pojemności 20 m                                                                       1 543,50 zł,

17) za pojemnik o pojemności 30 m3                                                                        2 315,25 zł,

18) za pojemnik o pojemności 38 m                                                                        2 932,65 zł,

19) za pojemnik o pojemności 40 m3                                                                         3 087,00 zł,

20) z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1 m                                          410,24 zł,

21) z prasokontenera (odpady sprasowane z targowisk – kod 200302) za 1 m3 152,00 zł

22) za pojemnik na szkło za 1m3 pojemności                                                           71,59 zł.

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz nieruchomości w części zamieszkanych lub nie, a na których wytwarzane są odpady, za odbiór odpadów nieselektywnie zebranych:

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3                                                                              23,84 zł,

2) za pojemnik o pojemności 0,18 m3                                                                              35,76 zł,

3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3                                                                              46,93 zł,

4) za pojemnik o pojemności 0,66 m3                                                                              67,63 zł,

5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3                                                                              78,91 zł,

6) za pojemnik o pojemności 0,8 m3                                                                                 81,97 zł,

7) za pojemnik o pojemności 1,1 m3                                                                                  112,71 zł,

8) za pojemnik o pojemności 2,5 m3                                                                                  287,48 zł,

9) za pojemnik o pojemności 5 m3                                                                                      574,96 zł,

10) za pojemnik o pojemności 7 m3                                                                                   804,94 zł,

11) za pojemnik o pojemności 10 m3                                                                                  1 149,90 zł,

12) za pojemnik o pojemności 12 m3                                                                                  1 379,88 zł,

13) za pojemnik o pojemności 15 m3                                                                                  1 724,86 zł,

14) za pojemnik o pojemności 16 m3                                                                                  1 839,85 zł,

15) za pojemnik o pojemności 18 m3                                                                                  2 069,83 zł,

16) za pojemnik o pojemności 20 m3                                                                                 2 299,81 zł,

17) za pojemnik o pojemności 30 m3                                                                                3 449,72 zł,

18) za pojemnik o pojemności 38 m3                                                                                 4 369,64 zł,

19) za pojemnik o pojemności 40 m3                                                                                 4 599,63 zł,

20) z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1 m3                                                   611,25 zł,

21) z prasokontenera (odpady sprasowane z targowisk – kod 200302) za 1 m3 226,48 zł

22) za pojemnik na szkło za 1m3 pojemności                                                                    106,66 zł.