pozimowe

Utrzymanie czystości w Krakowie

Organizacja oczyszczania mechanicznego i ręcznego Miasta Krakowa

Podstawą do realizacji zadania utrzymanie czystości w Krakowie jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz uchwała rady Miasta Krakowa Nr LII/697/12 z dnia
11 lipca 2012 roku, na mocy której powierzono MPO Spółka z o.o. w Krakowie obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.

 2.1. cytowanej wyżej uchwały brzmi:

„Gmina miejska Kraków powierza Spółce wykonywanie obowiązkowego zadania własnego utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta Krakowa na okres
20 lat licząc od dnia wejścia uchwały w życie”

Nadzór nad realizacją zadania

Nadzór nad realizacją zadania sprawuje Zarząd MPO Spółka z o.o. oraz pracownicy:

Tomasz Kopta

Z-ca Dyrektora Technicznego ds. Oczyszczania MPO Spółka z o.o.

tel. 12/64/62/385

Jacek Sobczyk,

Dyrektor Zakładu Oczyszczania MPO Spółka z o.o.

tel.12/64-62-237

Daria Kulig,

Kierownik Dyspozytorni Głównej MPO Spółka z o.o.

tel. 12/64-62-362

Magdalena Dzikowicz,

Z-ca Kierownika Dyspozytorni Głównej MPO Spółka z o.o.

tel. 12/64-62-383

 • Pozimowe oczyszczanie (zamiatanie i zmywanie) ulic, chodników,
 • Letnie oczyszczanie (zamiatanie i zmywanie) ulic, chodników (w tym dróg rowerowych, chodników w Strefie Płatnego Parkowania), placów,
 • Opróżnianie koszy na śmieci, w tym koszy na przystankach komunikacji miejskiej
 • Utrzymanie czystości terenów zielonych pasów drogowych, torowisk, pętli tramwajowych i autobusowych oraz innych terenów gminnych, nie posiadających swoich zarządców
 • Oczyszczanie i zmywanie peronów przystanków komunikacji miejskiej oraz pętli autobusowych i tramwajowych,
 • Utrzymanie czystości przejść podziemnych,
 • Usuwanie padłych zwierząt oraz ich resztek z pasów drogowych i innych terenów Gminy Miejskiej Kraków
 • Mycie pomników, kapliczek, miejsc pamięci narodowej, tablic pamiątkowych, ekranów akustycznych,
 • Usuwanie graffiti,
 • Likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 • Utrzymanie czystości w ciągach komunikacyjnych pieszych i tramwajowych oraz na przystankach tramwajowych Dworzec Główny, Politechnika w tunelu szybkiego tramwaju,
 • Obsługa techniczna akcji pn. „Sprzątanie Świata”,
 • Pomoc w organizacji Dni Ziemi,
 • Pomoc w organizacji różnego rodzaju akcji ekologicznych organizowanych przez Rady Dzielnic, firmy i mieszkańców, społecznych akcji porządkowania zanieczyszczonych terenów otwartych
 • Zbiórka przeterminowanych leków w aptekach,
 • Prace interwencyjne w zakresie oczyszczania miasta na terenach Gminy Miejskiej Kraków obejmujące m.im. zabezpieczenie uroczystości państwowych i kościelnych, wizyt państwowych, imprez okolicznościowych, likwidację skutków powodzi oraz gwałtownych ulew.

Miasto podzielone zostało na 5 rejonów  utrzymaniowych w zakresie oczyszczania ręcznego oraz mechanicznego.  Każdy z Rejonów obsługiwany jest przez innego Wykonawcę wyłonionego w drodze zamówienia publicznego.

 1. Rejony oczyszczania ręcznego

2

Rejon 1 (kliknij – więcej informacji)

Mistrz Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za rejon:

Marek Bańdura
tel. 12/64-62-382
e-mail: marek.bandura(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

Obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy miasta, wzdłuż rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do ul. Nowohuckiej, ulicą Nowohucką
i Powstańców Wielkopolskich do ul. Wielickiej, wzdłuż ul. Wielickiej – wraz z pasem drogowym ul. Wielickiej, do południowych granic miasta. Pasy drogowe ulic Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich nie należą do rejonu.

Wykonawca:
FLORA Spółka z o.o. Sp. K.
ul. Siwka 40,
31-588 Kraków
tel. 12/200-26-67, 12/200-26-57
e-mail: info@flora.krakow.pl

Rejon 2 (kliknij – więcej informacji)

Mistrz Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za rejon:

Marcin Wojtasik
tel. 12/64-62-384
e-mail: marcin.wojtasik(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

Obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowej granicy miasta do ul. Wielickiej, wzdłuż ul. Wielickiej do ul. Powstańców Śląskich, wzdłuż Powstańców Śląskich do ul. Kamieńskiego, wzdłuż ul. Kamieńskiego (w części od Powstańców Śląskich do Ronda Matecznego) do Ronda Matecznego, wzdłuż ul. Wadowickiej i Zakopiańskiej – wraz z pasem drogowym tych ulic, do granic miasta. Pasy drogowe ulic Wielickiej, Powstańców Śląskich, część ul. Kamieńskiego od Powstańców Śląskich do Ronda Matecznego), Ronda Matecznego i Powstańców Wielkopolskich nie należą do rejonu.

Wykonawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Wodna 4,
30-556 Kraków
tel. 12/ 655-22-30, 12/655-23-60
e-mail: zielen@zgk.krakow.pl

Rejon 3 (kliknij – więcej informacji)

Mistrz Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za rejon:

Łukasz Żywiecki
Tel. 12/64-62-382
e-mail: lukasz.zywiecki(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

Obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy miasta, wzdłuż rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do Mostu Dębnickiego (bez mostu), wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda Matecznego, wzdłuż ulicy Wadowickiej i Zakopiańskiej do południowej granicy miasta. Pasy drogowe ulic Konopnickiej, Ronda Grunwaldzkiego, Ronda Matecznego, Wadowickiej i Zakopiańskiej nie należą do rejonu.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANDEX Jan Nosalski
ul. Zarzecze 11, Bibice
32-087 Zielonki
tel. 12/285-85-25
e-mail: biuro@clod.pl

Rejon 4 (kliknij – więcej informacji)

Mistrz Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za rejon:

Przemysław Zydroń
tel. 12/64-62-382
e-mail: przemyslaw.zydron(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

Obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy miasta do al. 29-go Listopada, wzdłuż al. 29-go Listopada do ul. Opolskiej, wzdłuż ul. Opolskiej do ul. Prądnickiej, wzdłuż ul. Prądnickiej, ul. Bratysławskiej, ul. Wybickiego, ul. Czyżewskiego, ul. Głowackiego, ul. Piastowskiej do ul. Królowej Jadwigi wzdłuż ul. Królowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) do ul. Kościuszki, wzdłuż rzeki Wisły obejmując jej lewy brzeg. Pasy drogowe ulic al. 29-go Listopada, Opolskiej, Prądnickiej, Bratysławskiej, Wybickiego, Czyżewskiego, Głowackiego, Piastowskiej, Królowej Jadwigi (odcinek
w kierunku Salwatora) nie należą do rejonu.

Wykonawca:
Zakład Projektowo-Usługowy RADIX
ul. Ciepłownicza 15,
31-574 Kraków
tel. 602 225 541, 12/686-40-00
e-mail: biuro(znak pisarski:małpa)radix.krakow.pl

Rejon 5 (kliknij – więcej informacji)

Mistrz Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za rejon:

Paweł Jurkiewicz
Tel. 12/64-62-383
e-mail: pawel.jurkiewicza(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

Monika Czylok
Tel. 12/64-62-384
e-mail:monika.kielbowicz(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

Jolanta Wach-Stachoń
tel. 12/64-62-381
e-mail: jolanta.stachon(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

Rejon 5 obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż rzeki Wisły (od mostu w ciągu ulicy Nowohuckiej) do wschodniej granicy miasta, dalej wzdłuż jej wschodnią i północno-wschodnią granicą miasta do al. 29 Listopada (łącznie z nią), dalej Opolską Prądnicką, Bratysławską, Wybickiego, Głowackiego, Piastowską, Królowej Jadwigi
w kierunku Salwatora, dalej Kościuszki, Konopnickiej, Rondo Matecznego, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Nowohucką.

Wykonawca:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
ul. Nowohucka 1,
31-580 Kraków
tel. 12/64-62-361

 1. Rejony oczyszczania mechanicznego
Rejon 1 i 2 (kliknij – więcej informacji)

Obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo-wschodniej i południowej granicy miasta, wzdłuż rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do ul. Nowohuckiej, ulicą Nowohucką i Powstańców Wielkopolskich do ul. Powstańców Śląskich, wzdłuż Powstańców Śląskich do ul. Kamieńskiego, wzdłuż ul. Kamieńskiego (w części od Powstańców Śląskich do Ronda Matecznego) do Ronda Matecznego, wzdłuż ul. Wadowickiej i Zakopiańskiej – wraz z pasem drogowym tych ulic, do granic miasta. Pasy drogowe ulic Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, ul. Kamieńskiego, Wielickiej, Ronda Matecznego i Powstańców Wielkopolskich nie należą do rejonu.

Rejon 1

Mistrz Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za rejon:

Marek Bańdura
tel. 12/64-62-382
e-mail: marek.bandura(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

Rejon 2

Mistrz Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za rejon:

Marcin Wojtasik
tel. 12/64-62-384
e-mail: marcin.wojtasik(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

Wykonawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Wodna 4,
30-556 Kraków
tel. 12/ 655-22-30, 12/655-23-60
e-mail: zielen(znak pisarski:małpa)zgk.krakow.pl

Rejon 3 i 4 (kliknij – więcej informacji)

Obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo-zachodniej i północno-zachodniej granicy miasta, al. 29-go Listopada, wzdłuż al. 29-go Listopada do ul. Opolskiej, wzdłuż ul. Opolskiej do ul. Prądnickiej, wzdłuż ul. Prądnickiej, ul. Bratysławskiej, ul. Wybickiego, ul. Czyżewskiego, ul. Głowackiego, ul. Piastowskiej do ul. Królowej Jadwigi wzdłuż ul. Królowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) do ul. Kościuszki, dalej wzdłuż rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do Mostu Dębnickiego (bez mostu), wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda Matecznego, wzdłuż ulicy Wadowickiej i Zakopiańskiej do południowej granicy miasta. Pasy drogowe ulic Konopnickiej, Ronda Grunwaldzkiego, Ronda Matecznego, Wadowickiej i Zakopiańskiej, al. 29-go Listopada, Opolskiej, Prądnickiej, Bratysławskiej, Wybickiego, Czyżewskiego, Głowackiego, Piastowskiej, Królowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) nie należą do rejonu.

Rejon 3

Mistrz Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za rejon:

Łukasz Żywiecki
Tel. 12/64-62-382
e-mail: lukasz.zywiecki(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

Rejon 4

Mistrz Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za rejon:

Przemysław Zydroń
tel. 12/64-62-382
e-mail: przemyslaw.zydron(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

Wykonawca:
Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum: Zakład Projektowo-Usługowy RADIX
ul. Ciepłownicza 15,
31-574 Kraków
tel. 602 225 541, 12/686-40-00
e-mail: biuro@radix.krakow.pl
oraz SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.
ul. Kosiarzy 5A,
30-731 Kraków
tel. 12/390-71-25
e-mail: suezmalopolska(znak pisarski:małpa)suez.com

Rejon 5 (kliknij – więcej informacji)
Rejon 5 obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż rzeki Wisły (od mostu w ciągu ulicy Nowohuckiej) do wschodniej granicy miasta, dalej wzdłuż jej wschodnią i północno-wschodnią granicą miasta do al. 29 Listopada (łącznie z nią), dalej Opolską Prądnicką, Bratysławską, Wybickiego, Głowackiego, Piastowską, Królowej Jadwigi w kierunku Salwatora, dalej Kościuszki, Konopnickiej, Rondo Matecznego, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Nowohucką.
Mistrz Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za rejon:
Paweł Jurkiewicz
Tel. 12/64-62-383
e-mail: pawel.jurkiewicza(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.plMonika Czylok
Tel. 12/64-62-384
e-mail: monika.kielbowicz(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.plWykonawca:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
ul. Nowohucka 1,
31-580 Kraków
tel. 12/64-62-250
e-mail: akcja(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

Zespół czyszczący składający się z ciężarówki ciągnącej oraz zamiatarki elewatorowej
w formie przyczepy

Zamiatarka może zamiatać  z prędkością  od 1 do  25 km/h .

Szerokość  zamiatania regulowana od 2 500 mm do 3 000 mm.

Zamiatarka  wyposażona w zbiornik wody  o pojemności  1 150 litrów.

Zamiatarka przystosowana do oczyszczania pozimowego oraz letniego ulic i dużych placów. Zamiatanie realizowane jest poprzez zespół szczotek a następnie odpady są transportowane poprzez transporter bezpośrednio na platformę ciężarówki.

Pojazd ciągnący Volvo FL 6 z urządzeniem hakowym i platformą przystosowaną do współpracy z zamiatarką.

————————————————

Zamiatarka samochodowa

Szerokość zamiatania 3,6 m

Pojemność komory zasypowej 9 m3

Pojemność zbiornika wody 2 m3

Pojazd przystosowany do oczyszczania letniego ulic i placów.

Zamiatanie realizowane jest poprzez zespół szczotek a następnie odpady zostają zasysane poprzez ssawę do komory zasypowej skąd są usuwane po zakończeniu pracy na składowisku odpadów.

————————————————–

Zamiatarka podciśnieniowa City Renger  2250

City Renger 2250 jest produktem zaprojektowanym i wyprodukowanym w Danii, posiadającym wiele funkcji służących do utrzymania porządku na terenach zewnętrznych.

Jest to zamiatarka podciśnieniowa sprawdzająca się wszędzie – na ścieżkach i chodnikach, krawężnikach, parkingach  oraz na placach gdzie wymagany jest mały ciężar sprzętu np. Płyta Rynku Głównego  w Krakowie.

Zamiatarka usuwa pył dwuetapowo. Dwa spryskiwacze zwilżają pył, a następnie jest on zasysany i przechwytywany przez system filtrów rotacyjnych. Szybkość obrotu szczotek jest regulowana co pozwala zapobiec rozprzestrzenianiu się kurzu.

Max szerokość zamiatania 2100 mm.

Zestaw 4 szczotek talerzowych z możliwością zamiatania na różnych poziomach.

Szczotka walcowa + ssawa ssąca

Pojemność zbiornika na odpady  500 litrów

Pojemność zbiornika na wodę 100 litrów

Wydajność  czyszczenia przy prędkości  5-8 km/h  5000-8000 m2/h

Poziom hałasu wg Dyrektywy 2000/14/EU     106LWA

Wyposażona dodatkowo w myjkę wysokociśnieniową o zasięgu 6m i ciśnieniu 100 barów.

—————————————————–

Zamiatarka podciśnieniowa City Renger2250 ze specjalną głowicą szorującą
Powierzchnia pod głowicą szorowana jest na mokro przez trzy szczotki pracujące z dużą prędkością obrotową. Z tyłu urządzenia zamontowana jest listwa zgarniająca która zasysa wszystkie powstałe podczas szorowania zanieczyszczenia. Głowica przeznaczona jest do szorowania powierzchni placów wykonanych z różnych materiałów,  np. Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Szczepańskiego.

———————————————

Pojazd wielofunkcyjny City Renger 3500
Funkcja 1
Zamiatarka podciśnieniowa sprawdzająca się wszędzie – na chodnikach, krawężnikach, parkingach oraz na placach gdzie wymagany jest mały ciężar sprzętu np. Płyta Rynku Głównego w Krakowie.
Zamiatarka usuwa pył dwuetapowo. Dwa spryskiwacze zwilżają pył, a następnie jest on zasysany i przechwytywany przez system filtrów rotacyjnych. Szybkość obrotu szczotek jest regulowana co pozwala zapobiec rozprzestrzenianiu się kurzu.
Max szerokość zamiatania 2400 mm.
Zestaw 2 szczotek talerzowych .
Szczotka walcowa + ssawa ssąca.
Pojemność zbiornika na odpady 1,4 m3.
Pojemność zbiornika na wodę 250 litrów.
Wyposażona dodatkowo w myjkę wysokociśnieniową o zasięgu 6m i ciśnieniu 100 barów.
Wyposażona dodatkowo w rurę ssącą do zbierania liści i innych zanieczyszczeń o zasięgu 4 m.
Napęd hydrostatyczny na 4 kola.
Konstrukcja przegubowa.

Funkcja 2
Polewaczka z ciśnieniem regulowanym do 40 bar. Wyposażona w zbiornik na wodę o pojemności 1000 litrów. Polewaczka sprawdzająca się na chodnikach, parkingach oraz placach gdzie wymagany jest mały ciężar sprzętu. Wyposażona dodatkowo w myjkę wysokociśnieniową o zasięgu 10m i ciśnieniu 100 barów.

————————————————

Samochód dostawczy – wywrotka trójstronna
Pojemność skrzyni ładunkowej 20 m3 .
Samochód przystosowany jest do transportu odpadów powstałych w wyniku sprzątania ulic i placów oraz opróżniania koszy na śmieci. Skrzynia ładunkowa o dużej pojemności pozwala zminimalizować koszty transportu odpadów.

 

Deratyzacja przejść podziemnych

Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za zadanie:

Monika Czylok
Tel. 12/64-62-383
e-mail: monika.kielbowicz(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

Deratyzacja przejść podziemnych na terenie Miasta Krakowa, tj. zabezpieczenie przed szkodnikami przejść: Kozłówek, Morawskiego, Plac Bohaterów Getta, Rondo Czyżyńskie, Lubomirskiego oraz tunel szybkiego tramwaju Dworzec-Politechnika.

Wykonawca:

„DDD Green Clean” S.C.

ul. Długosza 17/10,

30-512 Kraków

Tel. 663 744 592

e-mail: biuro(znak pisarski:małpa)greenclean.pl

Usuwanie padłych zwierząt oraz ich resztek z pasów drogowych i innych terenów Gminy Miejskiej Kraków

Mistrz Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za zadanie:

Dorota Radoń

tel. 12/64-62-381

e-mail: dorota.radon(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

Usuwanie padłych zwierząt i ich resztek z pasów drogowych i innych terenów Gminy Miejskiej Kraków,  oraz oznakowanie tablicami informacyjnymi terenów zagrożonych wścieklizną – po uzyskaniu takiej informacji od służb weterynaryjnych.

Prace te wykonywane są na bieżąco po zgłoszeniu dokonywanym przez Policję,  Straż Miejską, mieszkańców i inspektorów MPO.

Wykonawca:

KABAN Maciej Lesiak

tel. 508 612 529

e-mail: biurokaban(znak pisarski:małpa)o2.pl

Usuwanie graffiti

Mistrz Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za zadanie:

Dorota Radoń

tel. 12/64-62-381

e-mail: dorota.radon(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

Usuwanie graffiti z obiektów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, nie posiadających swoich zarządców. Zadanie odbywa się po zlokalizowaniu “graffiti” przez  inspektorów MPO Spółka z o.o., Straż Miejską, Policję, mieszkańców.

Mycie pomników, kapliczek, miejsc pamięci narodowej, tablic pamiątkowych,  ekranów akustycznych itp.

Mistrz Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za zadanie:

Dorota Radoń

tel. 12/64-62-381

e-mail: dorota.radon(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

W ramach tego zadania wykonywane są prace w zakresie mycia pomników, kapliczek, miejsc pamięci narodowej, tablic pamiątkowych głównie z zanieczyszczeń atmosferycznych
i odchodów ptasich.

Usuwanie graffiti odbywa się po jego zlokalizowaniu przez  inspektorów MPO Spółka z o.o. Straż Miejską, Policję, mieszkańców.

Wykonawca:

KATEL S.C. Katarzyna Żmijowska, Bogdan Żmijowski

tel. 669 100 403

Utrzymanie czystości w ciągach komunikacyjnych pieszych i tramwajowych oraz na przystankach tramwajowych Dworzec Główny, Politechnika w tunelu szybkiego tramwaju

Mistrz Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za zadanie:

Dorota Radoń

tel. 12/64-62-381

e-mail: dorota.radon(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

W ramach tego zadania na bieżąco opróżniamy kosze na śmieci oraz utrzymujemy czystość: posadzek, schodów stałych i schodów ruchomych, poręczy, wind, torowisk, ścian, przystanków tramwajowych oraz tzw. tunelu bagażowego – połączenie ulicy Pawiej z ulicą Wita Stwosza.

Wykonawca:

Małopolkom S.C. Ryszard Kwiek, Ireneusz Ferdynus

Usługi Komunalno-Zieleniarskie

ul. Jeżynowa 9,

31-979 Kraków

Tel. 12/686-61-62

e-mail: malopolkom(znak pisarski:małpa)onet.pl

Zbiórka przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych

Mistrz Dyspozytor MPO Spółka z o.o. odpowiedzialny za zadanie:

Dorota Radoń

Tel. 12/64-62-381

E-mail: dorota.radon(znak pisarski:małpa)mpo.krakow.pl

MPO zawarło porozumienie na prowadzenie na terenie aptek, za zgodą Okręgowej Izby Aptekarskiej, zbiórki odpadów w postaci przeterminowanych lekarstw pochodzących
z gospodarstw domowych. Pojemniki do zbiórki leków przeterminowanych zapewnia MPO Spółka z o.o.

Ilość zawartych porozumień – 179

Wykaz aptek uczestniczących w zbiórce – załącznik

Wykonawca:

GEOMAR Recykling
ul. Drożdżowa 5,
30-898 Kraków

tel. 12/658-16-16, 12/356-54-43

Wykaz aptek – stan na 31.12.2016 r.

Obsługa techniczna akcji pn. „Sprzątanie Świata”

W ramach realizacji tego zadania zapewniamy uczestnikom akcji w niezbędne materiały tj. rękawice, worki na odpady, materiały reklamowe oraz zapewniamy obiór zebranych odpadów komunalnych. Prace te prowadzimy we współpracy z Radami Dzielnic, szkołami i innymi instytucjami zgłaszającymi się do akcji.

Społeczne akcje sprzątania

W ciągu całego roku, a szczególnie w kwietniu – organizowane są przez mieszkańców, firmy, Rady Dzielnic i Straż Miejską akcje porządkowania wybranych terenów.  MPO wspiera takie inicjatywy oraz czynnie bierze w nich udział. Uczestnikom MPO Spółka z o.o.  zapewnia rękawice, worki oraz odbiór zebranych odpadów, po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca.

W sprawie ustalenia szczegółów należy skontaktować się z Dyspozytornią Główną MPO określając w zgłoszeniu:

 • czas akcji tj. kiedy się odbędzie,
 • zasięg akcji (jaki rejon miasta będzie porządkowany),
 • miejsce odbioru odpadów (miejsce publiczne jak drogi, parkingi, itp. gdzie zostaną złożone worki z odpadami),
 • przewidywana ilość odpadów (potrzebne środki techniczne z naszej strony), itp. – odpady zbierane przez wolontariuszy w workach na hałdę w miejscach jw.

Ze swojej strony przekażemy kontakt do inspektora z właściwego rejonu, który uzgodni szczegóły akcji.

Akcję dobrze byłoby obustronnie uzgodnić z ok. 2 tyg. wyprzedzeniem.

Zgłoszenie najkorzystniej kierować na adres: mpo@mpo.krakow.pl w temacie zawierając hasło: akcja społeczna sprzątania …(określić miejsce)

Wszelkich informacji udzielają Dyspozytorzy Dyspozytorni Głównej działającej codziennie całodobowo nr tel. 12/64-62-361

Wszelkie interwencje można również zgłaszać mailowo na adres: interwencje24h@mpo.krakow.pl

Zadania wykonywane cyklicznie realizowane są wg harmonogramu. Określony w harmonogramie termin wykonania prac jest dniem ich realizacji.

Prace wykonywane są w systemie 3-zmianowym, termin wykonania prac opisany dniem tygodnia, np. WT (wtorek) będzie realizowany w godz. od 6:00 we wtorek do 6:00 w środę.

Prace realizowane w ciągu dnia wykonywane są w godz. 6:00-22:00,

Prace realizowane w nocny wykonywane są w godz. 22:00-6:00.

harmonogramy AL_2020-02

WP Post Tabs