Odbiór odpadów

Od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady selektywnie zbierane oraz odpady kuchenne odbiera Konsorcjum czterech firm, wybranych w drodze postępowania o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

KONSORCJUM FIRM ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE:

– SUEZ Małopolska Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków- Lider Konsorcjum, 

– Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Barska 12, 30-307 Kraków

– REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

– FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

Terminy odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych są określone w harmonogramach zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odbiór odpadów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

W sprawach realizacji harmonogramu i odbioru odpadów:

SEKTOR I:
 – Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Telefon: 12 340 04 05, 12 34 00 409 (od 800 do 1600), 691 400 509 (całodobowo).

SEKTOR II:
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Telefon: 12 340 04 05, 12 34 00 409 (od 800 do 1600), 691 400 996 (całodobowo).

SEKTOR III:
– Remondis Sp. z o.o. Oddział Kraków
Telefon: 12 653 88 55, 668 427 205 (całodobowo),

FCC Polska Sp. z o.o.
Telefon: 12 681 18 22,

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Telefon: 12 34 00 421 (od 800 do 1600), 691 400 201 (całodobowo).

SEKTOR IV:
– Remondis Sp. z o.o. Oddział Kraków
Telefon: 12 653 88 55, 668 427 205

 – SUEZ Małopolska Sp. z o.o. 
Telefony: 12 390 71 28 (całodobowo)

– FCC Polska Sp. z o.o.
Telefon: 12 681 18 22.

SEKTOR V:
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Telefon: 12 34 00 421 (od 800 do 1600), 691 400 201 (całodobowo).